Impuls de l’activitat
econòmica emergent al territori

Un dels principals reptes del Delta del Llobregat és conèixer la seva realitat socioeconòmica com a territori. Per aquesta raó decideixen crear una plataforma de coneixement del Delta del Llobregat. Aquesta plataforma capturarà i emmagatzemarà dades del Polígon Delta, per posteriorment analitzar-les i extreure informació per millorar quantitativa i qualitativament els serveis que s’ofereixen, treballar de forma integral i aprofitar les sinergies que puguin sorgir.

En aquest sentit, aquesta operació està totalment alineada amb el Pacte Industrial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que té com a missió impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat del territori metropolità, sent un dels seus àmbits d’actuació impulsar i potenciar els sistemes d’informació dels polígons i de la seva activitat econòmica, que han d’incloure també dades i indicadors de sostenibilitat (energies renovables, emissions, residus generats, …). Així doncs, les actuacions d’aquesta operació estan dirigides a dissenyar i crear una plataforma per recollir, tractar, compartir i difondre dades amb l’objectiu final d’aprendre, comparar, prendre decisions i millorar la gestió dels polígons i de la seva activitat econòmica, factor que esdevindrà en avantatja competitiva de tots els sector industrials ubicats, majoritàriament sistemes industrials i indústria alimentaria.

En resum, aquesta operació permetrà una visió territorial indispensable per a fer polítiques d’estratègia industrial i donar viabilitat econòmica i social a un ús més eficient dels recursos, més enllà  dels límits municipals.

Objectius

 • Impuls de l’activitat econòmica emergent al territori i clusterització del sector industrial.
 • Definició d’estratègies de millora de la competitivitat del teixit empresarial.
 • Impulsar un model de desenvolupament territorial i econòmic més sostenible.
 • Millorar els serveis públics al Delta del Llobregat.
 • Millorar la qualitat de vida dels ciutadans del Delta del Llobregat.

Actuacions

Disseny de la Plataforma i captura de dades

Les plataformes OpenData on s’emmagatzemen dades que engloben l’activitat de les ciutats, o del nostre cas dels polígons, permeten a:

 • Emprenedors digitals generar solucions per millorar quantitativa i qualitativament els serveis que es poden oferir de forma pública o privada a les empreses.
 • Agents públics locals i altres agents del polígon, tenir un millor coneixement del que succeeix al territori, treballar de forma més coordinada, aprofitar les sinergies que puguin sorgir i en definitiva, donar un millor servei.

En l’esquema inferior es representen els principals mòduls que componen la Plataforma Dades i Coneixement:

<IMATGE>

Per identificar les necessites de coneixement, els serveis prioritaris a oferir i la infraestructura tecnològica (plataforma) que ha de permetre implementar aquests serveis, s’està disposant del servei d’una consultora especialitzada en l’àmbit tecnològic. Aquesta consultoria està ajudant a respondre elements bàsics com:

 • ON i COM es guardaran les dades generades
 • QUINES són les comunicacions de ciutat habilitades per enviar aquestes dades,
 • QUINES eines d’anàlisi de dades es treballarà (Big data, Machine Learning, IA, ..)
 • QUINES eines de visualització de dades es treballarà (Dashboards, Apps, plataformes de manteniment…)
 • COM i QUINES dades es compartiran amb tercers (OpenData).

La plataforma recollirà les dades agrupades pels principals verticals d’interès com poden ser: estat de conservació de la via pública, condicions ambientals, seguretat i situacions de perill, confort empresarial, especialització sectorial, grau d’innovació de les empreses, mobilitat, energia elèctrica, aigua, residus i enllumenat públic. I per fer-ho possible, s’instal·laran diversos sensors per a la recollida de dades.

Explotació de dades i transferència de coneixement

Segons el vertical sobre el que es treballa, s’haurà d’implementar les eines d’anàlisi de dades de la BBDD (Big data, Machine Learning, IA, ..) que s’ha decidit com a més interessants, i les eines de visualització de dades es (Dashboards, Apps, plataformes de manteniment…) de les dades que s’han de mostrar. Per tot això comptarem amb suport extern especialitzat.

L’anàlisi de les dades en el conjunt del Delta del Llobregat ens permetrà detectar els principals reptes com a territori i treballar conjuntament definint polítiques de promoció econòmica, ambientals i socials per aconseguir crear un ecosistema mol més ampli que actuï com a palanca per a la transformació ambiental, social i econòmica del Delta.

En aquest sentit, aquelles àrees de millora en les que es decideixi treballar conjuntament, és derivaran segons la temàtica als diferents labs especialitzats, per assegurar la participació de la quàdruple hèlix en la definició de solucions, facilitant així, que el coneixement flueixi i es transformin en productes i serveis, gracies a la plataforma Delta Emprèn, que responguin a les necessitats dels usuaris i ciutadans, i creïn noves oportunitats i nous mercats al nostre territori.

Més informació

Pressupost del PECT

 • Pressupost de l’operació: 651.841,00 €
 • Subvenció rebuda: 325.920,50 €

Contacte

E-mail: busietom@viladecans.cat