Territori

Els Projectes Especialitzats de Competitivitat Territorial

Aquests projectes responen a la voluntat d’agrupar els diferents elements determinants pel desenvolupament econòmic d’un territori, de forma alineada amb l’estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT.

Els PECT integren iniciatives articulades i impulsades des de l’àmbit local amb un fort component innovador per a la transformació econòmica del territori i per a la generació d’activitat econòmica sostenible.

 

L’estratègia territorial d’ Innovació al Baix Llobregat

Les operacions PECT InnoDelta s’alineen amb el mapa de prioritats pel desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible de l’Acord de Concertació Territorial pel desenvolupament local del Baix Llobregat, base de l’Estratègia Territorial del Baix Llobregat per al desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible.

Tanmateix, donen resposta als Plans de mandat dels cinc municipis integrants d’aquest projecte, així com a les Agendes Urbanes Locals.