InnoDelta, està coordinat per l’Ajuntament de Viladecans, i participat activament com a entitats sòcies per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Castelldefels i els Centres d’Excel·lència en Recerca CIMNE (Centre Internacional de Mètodes Numèrics) i ICFO (Institut de Ciències Fotòniques), ambdós amb seu al municipi de Castelldefels.

També hi participen com a socis col·laboradors Innobaix, Feinart, Sant Boi Empresarial, Club d’empresaris de Viladecans, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Fundació Ciutat de Viladecans, Clúster Foodservice Catalunya, Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL) i Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).

És un projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT), emmarcat en els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (PO FEDER de Catalunya 2014-2020).

El pressupost total dels 9 projectes que conformen el PECT InnoDelta és de 4.335.786,72 € finançats al 50% entre la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i les entitats sòcies del projecte

Socis:

Ajuntament de Gavà

L’Ajuntament de Gavà, està acreditat amb el distintiu ‘Soc smart’, reconeixement a l’aposta estratègica del municipi per convertir-se en una ciutat intel·ligent i millorar la vida de la ciutadania a través de l’aplicació de tecnologia avançada. Formar part del projecte InnoDelta ha permès que Gavà obtingui aquest distintiu de ciutat intel·ligent.

Assumeix les tasques de co-creació amb la ciutadania que forma part del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Innodelta per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del teixit industrial.

L’EcoCircular Lab serà un espai de trobada per l’intercanvi i la reflexió, per promoure tota classe de de projectes socioeconòmics, emprenedors i empresarials al voltant de l’economia circular i l’ecodisseny. L’objectiu: donar solucions als reptes del territori de manera consensuada entre el teixit socioeconòmic i les seves diferents perspectives innovadores.

Pressupost assignat:
489.326,24 €
Vés al seu web ->
Contacta per e-mail
Ajuntament de Viladecans

L’Ajuntament de Viladecans és una entitat amb força experiència en participació en projectes d’innovació finançats amb fons públics, tant coordinats com individuals. Posa de manifest la consistència en una línia d’actuació, que per tant demostra una solvència en la pròpia capacitat de gestió dels projectes, i que ara pretén seguir amb l’impuls i la coordinació del PECT InnoDelta.

Pressupost assignat:
1.373.615,52 €
Vés al seu web ->
Contacta per e-mail
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té com a objectiu desenvolupar l’operació Delta Social Coboi lab.

Aquesta operació pretén convertir el Delta Social Coboi Lab en una eina pública de referència que inspiri, motivi i faciliti noves formes de fer política pública. Entenem que els Ajuntaments han d’impulsar la innovació i la ciència oberta, apostant per un model de desenvolupament econòmic més sostenible i inclusiu. Involucrant a la ciutadania, el teixit empresarial, els centres de coneixement i l’administració pública, es busca generar oportunitats que contribueixin a construir un territori més saludable i sostenible amb i per a les persones gràcies a la implementació de solucions innovadores i eficients. Els ràpids avenços tecnològics, especialment en les TIC, contribueixen a articular les respostes col·lectives que requereixen aquests reptes.

Pressupost assignat:
681.158,40 €
Vés al seu web ->
Contacta per e-mail
Ajuntament de Castelldefels

Assumeix les tasques de de creació d’un espai de col·laboració i transferència de coneixement per accelerar projectes empresarials de base tecnològica, en els àmbits sectorials líders de la indústria agroalimentària, sistemes industrials i indústries culturals basades en l’experiència (turisme i esport). A l’igual que els Delta Labs, Delta On Start-Up s’especialitza en l’economia 4.0 per donar valor als emprenedors.

Pressupost assignat:
813.278,34 €
Vés al seu web ->
Ajuntament del Prat de Llobregat

L’Ajuntament del Prat de Llobregat s’encarrega de crear un lab d’innovació empresarial especialitzat en el sector de la logística entès com a un espai que doni la possibilitat de canalitzar i implementar iniciatives i polítiques que fomentin un sistema logístic innovador, sostenible i competitiu i que s’integri a la xarxa especialitzada dels labs del Delta del Llobregat.

Pressupost assignat:
264.079,00 €
Vés al seu web ->
Contacta per e-mail
ICFO

Membre de l’Institut de Ciència i Tecnologia de Barcelona (BIST), és un centre de recerca d’excel·lència amb línies de recerca que abasten diverses àrees en les quals la fotònica exerceix un paper decisiu. L’institut va ser fundat el 2002 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquestes institucions són membres del patronat juntament amb les Fundacions Cellex i Mir-Puig.

Pressupost assignat:
328.860,32 €
Vés al seu web ->
Contacta per e-mail
CIMNE

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) és un organisme de recerca creat l’any 1987 a la prestigiosa Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) com a col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la UPC, en col·laboració amb la UNESCO. L’objectiu del CIMNE és el desenvolupament de mètodes numèrics i tècniques computacionals per avançar en el coneixement i la tecnologia en enginyeria i ciències aplicades. L’objectiu final del CIMNE és convertir-se en un centre de referència internacional i líder en mecànica computacional, a través de l’assoliment de l’excel·lència en totes les activitats que desenvolupa el centre.

Pressupost assignat:
385.468,90 €
Vés al seu web ->


Amb cofinançament de:Socis col·laboradors: