Comunitat de Labs Locals

Formada per diversos LABS públics especialitzats que permetran treballar els reptes territorials, no només amb la transversalitat de la 4Hèlix sinó també des de la perspectiva de l’especialització (logística i mobilitat, tecnològica, social i ecològica) que respon a les fortaleses i expertesa de cada ciutat.