Impuls de la innovació
en el sector empresarial

Creació d’un espai focalitzat en la sostenibilitat econòmica que ofereix suport en la creació, consolidació i acceleració de l’activitat econòmica i coneixement de les empreses des d’una perspectiva intensiva en tecnologia i innovació.

Dins el camp tecnològic, el laboratori es focalitza en l’economia de les dades oferint serveis que cobreixen tota la cadena de valor: captura de dades (sensòrica), transmissió de dades, emmagatzematge (cloud) i visualització i explotació de dades (Intel·ligència Artificial, dashboards, etc.).

Aquest lab ofereix:

 • Programes orientats a l’acceleració dels projectes empresarials, productes i solucions en totes les fases del cicle de vida: ideació, validació del model de negoci, prototipatge, validació de la solució en entorns reals (Living Labs), llançament comercial, cerca d’inversió i finançament.
 • Un Laboratori de Prototipatge que ofereix coneixement, material i un espai de treball on desenvolupar prototips electrònics, solucions IoT, aplicacions de Intel·ligència Artificial, etc. i l’opció de testejar les solucions en entorns reals.
 • Mentoratge i networking.
 • Espai de treball per emprenedors i empreses.

Objectius

 • Impuls de la innovació vinculada al sector empresarial.
 • Foment i suport a la creació d’empreses amb alt potencial de creixement.
 • Incrementar l’ocupació d’alt valor afegit.
 • Estudiar activitats emergents que puguin impactar favorablement a la sostenibilitat del Polígon Delta.

Actuacions

Adequació espai

Condicionar l’altell de l’edifici Cúbic (Recinte Ferial) per convertir-lo en el IoT & IA lab, va requerir redactar el projecte d’execució de les obres, que incloïa la distribució d’espais i les instal·lacions de clima, fer les obres i dotar-lo de l’equipament per al seu funcionament: ordinadors, pantalles, dispositius electrònics, impressora 3D,… També es va tematitzar l’espai per crear un clima que fomentés la creativitat però que donés continuïtat al concepte creatiu i imatge del centre de promoció econòmica Can Calderon. Per identificar cada servei ens vam inspirar en les línies del metro, on l’usuari pot agafar l’itinerari més adient segons les seves necessitats. Aquestes línies del metro tenen tantes parades com serveis s’ofereixen, de manera que es visualitzen totes les activitats que s’hi poden realitzar.

Industria 4.0 i Living Lab

La innovació constant ha demostrar ser l’única eina eficaç per assegurar la supervivència de les empreses. Des del Lab es treballa de forma intensa en l’Impuls de la Industria 4.0 basada en l’economia de les dades:

 • Hackathons i llançament de reptes: La innovació oberta ha demostrat ser un eina eficaç per donar solució a reptes com els que enfronta el Polígon Delta, i alhora ofereix a empreses i emprenedors un estímul per a la creació de solucions i aplicacions tecnològiques.
 • Mentorings especialitzats: El mentoring és un procés d’assessorament a càrrec d’experts en les diferents àrees de gestió i direcció d’empresa, i aspectes vinculats a temes tecnològics. Es pot definir com un mètode d’aprenentatge i assessorament innovador, desenvolupat en diferents reunions de treball. La durada total del procés oscil·la entre 2-4 mesos, amb un total de 4 – 6 sessions de treball entre consultors i empresa.
 • Promoció del talent femení: La VIE desenvolupa programes per donar suport a les dones emprenedores i directives que tinguin projectes empresarials innovadors, projectes que reverteixin directament en la seva qualitat de vida, en la dels ciutadans, i en la competitivitat i millora del municipi.
 • La Promoció del coneixement tecnològic en instituts i FP: Treballar per la sostenibilitat d’una àrea d’activitat econòmica implica també pensar amb els professionals del futur i orientar-los cap a les oportunitats que aquest teixit industrial els oferirà. Si no podem garantir que existirà el talent necessari perquè aquest teixit empresarial prosperi i creixi, realment no estem assegurant la seva sostenibilitat a llarg termini.

Dins el Lab també s’ofereixen un conjunt de recursos que permeten desenvolupar i testejar de forma més efectiva aquest seguit de tipologies de solucions:

 • Objectes: Tecnologia i suport per dissenyar objectes i imprimir-los en impressores 3D.
 • Productes electrònics: Tecnologia i suport per dissenyar i desenvolupar projectes electrònics simples. Això implica tecnologia per dissenyar circuits impresos i simular el comportament dels seus components (resistències, transistors, microxip, etc.) així com recursos per implementar-los.
 • Projectes d’Internet de les Coses: Oferirà instal·lar sensors, accés a BBDD d’OpenData i una plataforma d’Internet de les Coses per tal que es puguin obtenir en temps real les dades que transmeten els seus sensors i desenvolupar projectes orientat a IoT.
 • Projectes d’Intel·ligència Artificial: Tecnologia i suport per dissenyar i desenvolupar projectes d’intel·ligència artificial i Machine Learning.

Aquest espai permetrà treballar els reptes plantejats per a la transformació social, ambiental i econòmica del Delta des de la òptica de la tecnologia IoT i IA, complementant així les diferents visions dels altres labs Delta.

Espais de Networking i difusió de coneixement

 • IND+i El congrés IND+i (jornada anual sobre la innovació i la indústria) ha esdevingut des del 2016 en un espai on connectar persones i organitzacions en l’àmbit de la innovació, la tecnologia i la indústria d’una manera pràctica, amena i efectiva.
  Aquesta comunitat, que dona continuïtat a la trobada anual, està formada per dos entitats de treball:

  • L’IND+I Club: és una xarxa de reflexió i intercanvi participatiu entre persones interessades en l’àmbit de la indústria i la innovació que actualment té més de 300 científics, empresaris i responsables polítics de l’ecosistema d’innovació espanyol registrats i que està oberta a tothom.
  • IND+I Science, és una plataforma de promoció del coneixement científic en l’àmbit de la innovació, la indústria i l’agenda de les ciutats sostenibles que aglutina als principals actors catalans en l’àmbit de la innovació i la indústria (la UPC, la UC, l’AMB, el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona) i que treballa per facilitar la transferència de coneixement cap a les polítiques públiques.
 • Comunitat Business Hub: El món actual és digital. També en l’aprenentatge i en les relacions. Per això, comptar amb canals de comunicació oberts i sempre disponibles és un avantatge competitiu, una oportunitat que hem d’aprofitar i desenvolupar amb i per les empreses. D’aquí sorgeix la comunitat Viladecans Business Hub. La idea és poder ampliar aquesta iniciativa a la resta d’empreses del Delta del Llobregat.Aquesta comunitat empresarial és un espai d’aprenentatge col·laboratiu on line en el qual debatre temes de gestió empresarial, compartir opinions, materials interessants, contactes i un seguit d’eines que facilitin la consecució dels objectius empresarials i que enriqueixin als participants.
 • Fira de l’autoconsum Les empreses del sector industrial es caracteritzen per ser grans consumidors d’energia, i per tant, part important de seu sistema de costos està relacionat amb aquesta matèria. L’organització d’una fira de l’autoconsum pot esdevenir un element important per impulsar estratègies i solucions que esdevinguin en un estalvi econòmic en les empreses, i alhora contribuir en la sostenibilitat i competitivitat del Polígon Delta.

Més informació

Pressupost del PECT

 • Pressupost de l’operació: 506.524,52 €
 • Subvenció rebuda: 253.262,26 €