Facilitant noves formes
de fer política pública

Aquesta operació pretén convertir el Delta social Coboi Lab en una eina pública de referència que inspiri, motivi i faciliti noves formes de fer política pública. Perquè entenem que els Ajuntaments han d’impulsar la innovació i ciència obertes, apostant per un model de desenvolupament econòmic més sostenible i inclusiu. Involucrant a la ciutadania, el teixit empresarial, els centres de coneixement i l’administració pública (4H), es busca generar oportunitats que contribueixin a construir un territori més saludable i sostenible amb i per a les persones gràcies a la implementació de solucions innovadores i eficients. Els ràpids avenços tecnològics, especialment en les TIC, contribueixen a articular les respostes col·lectives que requereixen aquests reptes.

En aquest sentit, va sorgir la necessitat de revisar i actualitzar els espais del Centre de serveis des de la perspectiva de la innovació, de les noves necessitats de les empreses i de la seva relació amb la ciutat i el territori. Fruit de la conceptualització dels nous serveis va sorgir el projecte de crear un laboratori d’innovació social basat en la col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix per afrontar els reptes socials del territori, considerant el Delta del Llobregat com un territori laboratori d’experimentació per afrontar els reptes socials, ambientals i econòmics.

Objectius

  • Construir un espai relacional, de coneixement i prototipatge per afrontar els reptes del Delta del Llobregat de manera col·laborativa.
  • Posicionar el Delta del Llobregat com a territori promotor d’innovació social i col·laborativa.
  • Apropar la innovació social i el coneixement al teixit productiu del Delta del Llobregat i impulsar la seva transformació.
  • Atraure noves activitats i oportunitats socioeconòmiques basades en la col·laboració multiactor.

Actuacions

Ideació, conceptualització i remodelació de l’espai

Amb aquesta actuació és pretén redissenyar i adaptar els diferents espais de la primera planta del Centre de Serveis de Sant Boi per tal que compleixin amb les funcions de generació i transferència de coneixement. Un dels principals elements innovadors d’aquesta actuació és que s’ha treballat conjuntament amb estudiants d’últim any de l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona ELISAVA amb la finalitat d’aportar criteris i visions transversals per dissenyar un laboratori d’innovació social del segle XXI. En aquest sentit, també s’han organitzat jornades de co-ideació i co-creació així com estudis de benchmarking per al desenvolupament conceptual i funcional del lab.

Tots els espais s’han de dotar de mobiliari, equipament informàtic i digital, així com de senyalèctica.

Dinamització i desenvolupament metodològic

Aquesta actuació consisteix en promoure, facilitar i avaluar les activitats i dinàmiques que afavoreixen la participació de la 4H. Es vol posar un especial focus a l’hèlix de la ciutadania reforçant el vincle d’aquesta amb la resta dels actors de la 4H, especialment amb les pimes del territori, tot detectant i convidant a aquella ciutadania compromesa, activa i sensible amb el Delta del Llobregat a participar en processos innovadors de policy-making en un entorn proper i creatiu.

L’objectiu d’aquest lab es esdevenir el motor de l’ecosistema de la 4H aportant metodologia de co-ideació i co-innovació per donar suport i acompanyament als reptes multiactor.

Recerca i noves formes de comunicació

Actualment el Delta Social Coboi Lab està sent cas d’estudi d’una tesi doctoral que està sent desenvolupada pel responsable del Lab. Aquest fet implica una generació de coneixement que al configurar-se la xarxa Delta labs podrà ser transferit a la resta labs les metodologies de col·laboració i co-creació centrades en la proposta de solucions innovadores per afrontar els reptes socials, econòmics i ambientals del Delta del Llobregat.

També és vol dissenyar, prototipar i executar accions comunicatives innovadores que ajudin a donar a conèixer espais d’innovació social públics com son els Delta Labs especialitzats per buscar la complicitat ciutadana.

Més informació

Pressupost del PECT

  • Pressupost de l’operació: 681.158,40 €
  • Subvenció rebuda: 340.579,20 €

Contacte

E-mail: coboilab@santboi.cat