Creació d’una comunitat de referència
per a persones emprenedores

Delta On Start-Up és l’ampliació i continuïtat de l’On Innovem, una iniciativa de l’Ajuntament de Castelldefels i del Parc Mediterrani de la Tecnologia que té com a missió fomentar les activitats de transferència tecnològica entre el teixit empresarial i els diferents agents d’innovació que formen part del nostre ecosistema innovador amb l’objectiu de potenciar el teixit empresarial del nostre territori.

Aquesta operació consisteix en la creació d’un espai de col·laboració i transferència de coneixement per accelerar projectes empresarials de base tecnològica, en els àmbits sectorials líders de la indústria agroalimentària, sistemes industrials i indústries culturals basades en l’experiència (turisme i esport).

A l’igual que els Delta Labs, Delta On Start-Up s’especialitza en l’economia 4.0 per donar valor als emprenedors. Per que es mitjançant l’especialització que és pot crear valor.

En aquest sentit, els serveis que ofereix a les start-ups conflueixen en l’objectiu de promoure el creixement d’iniciatives vinculades a les tecnologies facilitadores transversals,. Aquest espai també permetrà incubar les spin-offs generades a l’ICFO i CIMNE juntament amb altres iniciatives emprenedores i aquelles fruit del treball realitzat a la Xarxa Delta Labs, generant espais d’intercanvi i transferència de coneixement per fomentar la innovació.

Delta On Start-Up té com a missió la prestació de serveis a aquells emprenedors o microempreses que volen incorporar les tecnologies facilitadores com a part integrant del seu model de negoci, essent un catalitzador per a la transformació productiva del Delta cap a la industria 4.0.

Cal afegir i remarcar la importància estratègica d’aquesta operació en el conjunt del PECT InnoDelta, per varis motius. El primer, és que es una operació que permet incrementar l’impacte de les solucions innovadores dels labs, ja que accelera les possibles empreses que puguin emergir. El segon, és la fixació de les empreses en el territori al disposar d’una amplia oferta de sol industrial com a Delta del Llobregat. Recordar que Castelldefels és un referent en acceleració d’empreses de base tecnològica, però que aquestes, un cop creixen, han de marxar del territori per què Castelldefels no els hi pot oferir emplaçaments. Aquesta debilitat es veu àmpliament superada al treballar coordinadament amb la resta de municipis, al disposar en el seu conjunt amb més d’un milió de m2 disponibles de sol industrial. Així doncs, farà ús de la plataforma Delta Coneixement per indicar a les start-ups, que estan en fase d’expansió, possibles emplaçaments dintre del Delta del Llobregat amb la finalitat de retenir el talent, fomentar sinergies entre empreses i la clusterització en el Delta, afavorint així la seva especialització sectorial i la seva competitivitat com a territori.

Objectius

 • Impulsar un servei de qualitat que identifiqui, acompanyi i impulsi empreses de base tecnològica amb capacitat tractora i potencial de creixement.
 • Crear una comunitat de referència per a persones emprenedores de base tecnològica.
 • Aprofitar la capacitat generadora de vocacions empresarials del territori.
 • Posicionar el Delta del Llobregat com a territori promotor d’innovació i tecnologia.
 • Apropar la innovació i el coneixement al teixit productiu del Delta del Llobregat i impulsar la seva transformació digital.
 • Fixar les empreses de base tecnològica al territori.

Actuacions

Redacció del projecte tècnic de l’espai Delta On Start-Up

Amb aquesta actuació es pretén rehabilitar una planta baixa de 797 m2 d’un edifici de baixos més 6 plantes, de 2.761 m2 de superfície solar i 8.500 m2 de superfície edificada, propietat de l’ajuntament de Castelldefels.

L’edifici Lògic de Castelldefels és ubicat a la cantonada de la ronda de Can Rabadà amb carrer València de Castelldefels, en una pastilla urbanística d’un Polígon Industrial, el del Camí Ral, compartit amb el municipi veí de Gavà. L’edifici conforma una primera fase constructiva d’un projecte que inclou un altre edifici destinat a l’allotjament empresarial i que pretén esdevenir un nodus de concentració empresarial que operin en sectors diversos, però principalment en la industria agroalimentària, la industrial, salut i la de creació d’experiències (esport i turisme) amb un ús intensiu de tecnologia. L’impuls d’un servei d’acceleració empresarial en aquest nodus té l’objectiu d’intensificar l’espai com a ecosistema d’innovació i generació de start-ups.

La contractació d’una empresa pel disseny i redacció del projecte tècnic per a la posterior execució del projecte constructiu (fase 2). La filosofia de l’espai és d’un lloc obert, col·laboratiu i que faciliti la co-creació.

Execució del projecte constructiu

Licitació i contractació d’una empresa constructora que executi l’obra sota la direcció de l’arquitecte autor del projecte tècnic. Principalment la despesa d’aquesta actuació correspon inversió, principalment sota les partides d’obra per condicionar i remodelar l’espai, instal·lacions i dotació de tot l’equipament tècnic per al seu funcionament. La previsió es posar-lo en marxa durant el segon semestre de 2021. Paral·lelament es preveu preparar i crear l’oferta de serveis a implementar en l’actuació 3, per agilitzar la seva posada en marxa.

Posada en marxa i dinamització de l’espai Delta On Start-Up

Amb aquesta actuació es pretén implementar una oferta d’una amplia gama de serveis avançats per a la incubació de projectes d’emprenedoria tecnològica que incideixi sobre tota la cadena de generació de valor: Consultoria de negoci, cerca de socis tecnològics i institucionals, comercialització i certificació, entre d’altres Delta On Start-Up ofereix:

 • Tutorització i mentoratge adaptat al model de negoci.
 • Foment del networking i suport a la creació de xarxa.
 • Servei d’allotjament opcional on compartir coneixements i fer comunitat.
 • Suport a la cerca de finançament competitiu a la R+D.
 • Visibilització projectes de les start-ups allotjades.
 • Suport a la cerca de corporate venturing.
 • Participació en les Jornades ON i espais de difusió empresarial.

Aquesta actuació ficarà la èmfasis en promoure el creixement i la consolidació de start-ups, millorant l’accés a tecnologia i per això estarà connectada amb les incubadores del ICFO i CIMNE, les acompanyarà en la cerca de finançament, tant públic com privat, finançament que els hi permetrà créixer i els hi ajudarà a posicionar-se en cadenes de valor globals, fomentant així la seva internacionalització.

Més informació

Pressupost del PECT

 • Pressupost de l’operació: 813.278,34 €
 • Subvenció rebuda: 406.639,17 €