Acceleració de projectes
d’alt potencial

La fotònica, la ciència de la generació, transmissió i manipulació de la llum, és un camp fascinant i dinàmic considerat una de les tecnologies clau del nostre temps. Designada tecnologia facilitadora transversal (Key Enabling Technology, KET) dins del marc de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), la fotònica té aplicacions en gairebé totes les àrees de la nostra vida, incloent-hi, però no sols, l’energia, la informació, la salut, l’agroalimentació, les comunicacions, l’automoció i la seguretat.

Actualment, la fotònica impacta en el 10% de l’economia europea i té un important protagonisme a Catalunya, amb un teixit empresarial creixent, altament innovador, un fort component exportador i una gran capacitat per atraure talent i inversions. A dia d’avui, s’han creat més de 20 empreses spin-off òptiques i fotòniques sorgides de grups de recerca impulsant així la creació de llocs de treball altament qualificats, atraient inversors i aportant riquesa a la regió. A més a més, Catalunya compta amb una forta presència d’organismes nacionals i internacionals, com la plataforma tecnològica europea Photonics 21, la plataforma tecnològica espanyola Fotónica 21 i als principals clústers industrials, the European Photonics Industry Consortium (EPIC) i a nivell nacional, el Southern European Cluster in Photonics and Optics (SECPhO), entre d’altres.

Castelldefels, seu del Parc Mediterrani de la Tecnologia i de l’ICFO compta amb les infraestructures ideals per acollir la Incubadora d’empreses fotòniques. Per a la implementació de la incubadora es comptarà amb el Clúster Industrial d’Empreses Fotòniques SECPhO i l’Ajuntament de Castelldefels amb qui és col·laborarà directament a través de la Delta On Start-Up amb l’objectiu de crear sinèrgies i complementarietats per al creixement de les spin-offs i start-ups en l’àmbit de la fotònica.

Objectius

 • Enfortir les col·laboracions entre el sistema R+D+I i el teixit productiu
 • Accelerar projectes innovadors d’alt potencial de retorn al territori, i en especial, als àmbits d’especialització del Delta del Llobregat tals com sistemes industrials i la industria alimentària, entre d’altres.

En finalitzar l’operació, s’espera haver assolit com a resultats, un augment en el nivell de maduresa tecnològica i de definició del pla de negoci dels projectes emprenedors accelerats, així com l’ampliació de la cartera de propietat intel·lectual i industrial. S’avaluarà el nombre d’empreses spin-offs creades, de llicències i de transferències generades a més de la capacitat de creixement i impacte econòmic i de generació de llocs de treball de les accions spin-off generades. També s’espera un enfortiment de les relacions amb el teixit productiu del Baix Llobregat com també l’establiment d’una xarxa de contactes amb els agents del territori per a promoure col·laboracions i aliances.

Actuacions

Plataforma de transferència tecnològica en l’àmbit de les ciències fotòniques i foment de les col·laboracions industrials i activitats de promoció

 • Avaluació i selecció de projectes I+D executats a l’ICFO amb major potencial d’impacte de comercialització futura en àrees d’interès estratègic.
  Acompanyament i seguiment del desenvolupament dels projectes tant a nivell tecnològic com comercial.
 • Assistència en estratègies de propietat intel·lectual i de mercat mitjançant un equip propi d’assessors tecnològics.
 • Contacte amb agents externs mitjançant una xarxa pròpia d’inversors, indústria (multinacionals, corporacions, PIMEs) i altres agents en l’àmbit fotònic (participació en el clúster de ciències fotòniques SECPhO) per fomentar col·laboracions i projectes conjunts.
 • Organització d’activitats de networking, exhibicions i conferències per tal de promocionar la col·laboració amb les empreses del territori així com amb altres centres de R+D+I.

Suport a la incubació, creació i desenvolupament d’empreses spin-off

Espai i estructura de suport per a projectes innovadors en un nivell avançat de maduresa tecnològica enfocat a la creació de noves empreses de base fotònica. S’impulsarà un programa d’acceleració de projectes emprenedors, “l’ICFO Prova de Concepte” dirigit a projectes I+D de qualitat i rellevància objectivament contrastada enfocats explícitament a comercialització. L’esquema del programa estarà basat en l’instrument Proof of Concept (“Prova de Concepte”) que implementa el European Research Council. L’objectiu serà avançar de forma decidida el nivell de maduresa tecnològica o Technology Readiness Level (TRL) de les tecnologies per tal de portar-les al mercat i generar així impacte econòmic i retenir-lo al Baix Llobregat. Cadascun dels projectes seleccionats comptarà amb un finançament pre-llavor per dur a terme les següents actuacions de maduració tecnològica i comercial:

 • Avançar el TRL. Prova de concepte i prototipatge.
 • Disseny del pla de negoci, elaboració de pressupostos, estudis de mercat i altres anàlisis comercials.
 • Estratègia de propietat industrial.
 • Establir connexions per tal d’obtenir finançament en etapes posteriors.
 • Cobrir les despeses inicials de la creació d’una empresa.

Aquesta actuació formarà part dels primers esforços en l’impuls de la creació d’una incubadora d’empreses fotòniques, que actuarà com a acceleradora tecnològica centrada en donar suport als emprenedors des de l’inici en l’impuls de projectes fotònics per tal de convertir-los en empreses tecnològiques d’èxit i en accelerar el camí de tecnologies fotòniques del laboratori al mercat. Entre els beneficis diferencials que aportarà el centre als emprenedors s’inclouen:

 • Avaluació del model de negoci i l’avaluació de les seves fonts d’ingressos per experts que coneixen el sector.
 • Finançament pre-llavor per validar hipòtesis tecnològiques, i també de mercat i per augmentar la maduresa tecnològica dels prototipus (pujada del TRL de les tecnologies).
 • Accés a l’ecosistema fotònic existent (centres de recerca i universitats, emprenedors, clúster…).

Serveis estàndard

 • Assessorament en el procés de desenvolupament del pla de negoci.
 • Presentació de propostes de negoci altament validades a possibles inversors.
 • Suport a l’emprenedor en l’accés a les diferents formes de finançament.

Més informació

Pressupost del PECT

 • Pressupost de l’operació: 328.860,32 €
 • Subvenció rebuda: 164.430,16 €

Contacte

E-mail: ktt@icfo.eu