Comença la 2ª Edició del programa Viladecans Women Corporate

El lideratge compartit i la diversitat en la presa de decisions de les organitzacions són una font de creixement i riquesa dins d’un entorn cada vegada més global, complex i incert. Alhora, els processos de canvi dins les empreses s’acceleren amb la transformació digital en marxa, la qual cosa requereix una actualització constant d’habilitats de lideratge, gestió estratègica i coneixements digitals a les persones que formen part de la direcció.

Partint d’aquesta realitat, la segona edició de Viladecans Women Corporate ofereix a les dones directives i professionals de Viladecans un programa de capacitació, acompanyament i creixement cap al lideratge en la gestió de la transformació digital de la seva organització.

 

Què oferim a les participants?

 • Potenciar el coneixement, les eines i competències requerides a les directives per consolidar la seva gestió dins dels paràmetres de la organització, tot generant un impacte positiu a través de l’exercici del seu lideratge.
 • Treballar en aquelles barreres i dificultats identificades com especialment rellevants per a la dona en els llocs de direcció: autoconfiança, visibilitat, creació de xarxes professionals, negociació, poder i influència, marca personal o corresponsabilitat.
 • Aportar valor a la seva empresa a través d’un pla estratègic, i a si mateixes, mitjançant  la creació d’un pla d’acció individual que permeti aconseguir les seves metes professionals i personals.
 • Facilitar la promoció i transició envers llocs i espais de decisió, a través d’un programa de coaching i un altre de mentorització, ambdós personalitzats.

 

Beneficis per a l’empresa 

Posem a l’abast de l’organització un programa intensiu de formació d’alta direcció, 100% subvencionat dirigit per un equip de professionals experts amb una llarga trajectòria en la gestió i direcció empresarial. Un programa que ajudarà a l’empresa, durant un període de 3 mesos, en la definició d’un pla estratègic i d’acció, consensuat amb la direcció, per a abordar la transformació digital de l’organització.

 

Continguts del programa

El continguts s’estructura en quatre blocs, un d’ells, el d’aprofundiment en tecnologia, optatiu:

 1. Mòdul de lideratge (40 hores): habilitats directives, innovació i estratègia digital, gestió de dades i ciberseguretat, transformació de la cultura organitzacional.
 2. Mòdul pràctic d’implementació (20 hores): mentoria i tutorització individual del projecte pilot de transformació digital en l’empresa. Planificació, implementació i avaluació d’impactes.
 3. Mòdul d’especialització digital (40 hores – optatiu): blockchain, cloud, intel·ligència artificial, IOT-Internet de les coses. Aplicacions pràctiques a l’empresa.
 4. Comunitat i xarxa de networking: espai de trobades presencials i virtuals per ampliar la xarxa de contactes i facilitar les sinergies i el suport mutu entre les participants.

 

Perfil de les candidates i requisits de participació 

Viladecans Women Corporate s’adreça a dones amb llocs de responsabilitat o que tinguin una trajectòria rellevant  a l’empresa, i que aspirin a guanyar presencia en els àmbits de decisió .

 • Experiència a l’empresa per créixer professionalment en tasques de responsabilitat.
 • Compromís explícit de l’empresa sobre la participació de la treballadora.
 • Participació activa en el programa i assistència mínima del 80%.
 • Mínim 6 mesos d’antiguitat a l’empresa.

 

Temporalització

 • Temporalització: El programa s’iniciarà el 20 de setembre, alternant sessions presencials i virtuals de 4 hores un dia a la setmana. Total d’hores: 100 hores (de les quals, 40 hores són optatives).
 • Lloc de realització: A l’espai de Viladecans Innovació Empresarial-VIE, primera planta de l’edifici CÚBIC, a l’avinguda Segle XXI cantonada amb el passeig de la Marina.
 • Cost del programa: La participació és gratuïta. Subvencionat íntegrament per l’Ajuntament de Viladecans amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. El cost estimat és de 3.000 euros per participant.