InnoDelta HACK: COBOI LAB – Sessió d’identificació de reptes de Logística Sostenible

Sessió Inicial InnoDelta HACK

El passat 7 de març es va dur a terme una sessió amb empreses dels cinc municipis del PECT InnoDelta. La jornada va donar principi al cercle de sessions de treball de la iniciativa InnoDelta HACK, amb un objectiu clar, analitzar les necessitats de les empreses participants respecte a la logística sostenible des d’una mirada col·lectiva i territorial.

Es va començar la sessió de treball amb una pluja de problemàtiques a escala individual, a partir de tres temàtiques: subministrament i emmagatzematge, producció, i distribució i postvenda. Tots aquests àmbits d’interès individuals es van compartir en parelles i, a continuació, es van seleccionar un màxim de tres idees resultants per cada una. Es va recordar, de manera recurrent, que tinguessin present que cada necessitat podia esdevenir un repte potencial (afavorint la reflexió en clau de repte). Més endavant es va fer una votació grupal per decidir quins treballar.

Les opcions més votades es van exercitar en grups a través d’una fitxa adaptada del Mètode 4-17, la metodologia de Coboi lab, per fer front a reptes complexos de manera col·laborativa. Es van definir els següents tres reptes:

Repte 1: Com podríem optimitzar la gestió d’estocs per millorar el control i la productivitat?

La necessitat era l’optimització d’estocs (fiabilitat i sistemes SGA, dimensionalitat, caducitat/obsolescència, inventaris cíclics no automatitzats, etc.). Van identificar que no s’havia pogut abordar aquest problema a causa de falta d’inversió necessària, falta de coneixement tècnic i adequació de la solució, manca de confiança en propostes externes, i la volatilitat tecnològica. El canvi desitjat és millorar el control d’estocs, reduir/adequar la demanda, i ser més eficients.

 

Repte 2: Com podríem millorar els processos per disminuir el temps d’operació?

L’àmbit d’interès era la traçabilitat, documental fiable i digitalitzada. No s’havia pogut abordar a causa de la falta d’estandardització i d’eines digitals. I el canvi desitjar és millorar la capacitat, els tempos i minimitzar els errors humans.

 

Repte 3: Com podríem optimitzar les rutes per guanyar productivitat i sostenibilitat?

La necessitat és l’optimització de rutes d’acord amb la normativa i els mitjans tecnològics. Les empreses van valorar que aquest problema no s’havia pogut abordar per falta d’acompanyament institucional i falta de partners per desenvolupar la solució. El canvi desitjar és guanyar productivitat i millorar la sostenibilitat.

 

Aquesta sessió va ser només el punt de partida de la InnoDelta HACK. Durant els pròxims mesos es realitzaran diferents sessions de treball per a desenvolupar solucions conjuntes als diferents reptes exposats. Valorem positivament la predisposició de les empreses a treballar i identificar reptes comuns. La detecció clara de les necessitats mostra un bon anàlisi intern de les empreses, i va facilitar la posada en comú. Més enllà de la definició de reptes comuns, va quedar palès un interès particular, amb un compromís manifest, a solucionar problemàtiques específiques d’algunes de les empreses participants.

Les empreses participants van ser: Sant Boi Empresarial, Schneider, Lotrans, Mercadona i Seutrans de Sant Boi de Llobregat; TecniSample i Imes3D de Gavà; TXT, MBE Airport del Prat de Llobregat; Multitrade Spain de Castelldefels; i Mesoestetic i AAM de Viladecans.